Shipment Gratis verzending v.a. € 40,-
Phone +31 (0)528 - 820 399

Het natuurlijke materiaal hout

Een terecht geliefd materiaal

Hout zeer aangenaam

Mensen hebben bij dit materiaal een zeer goed en comfortabel gevoel. Wereldberoemde architecten en constructeurs geven de voorkeur aan het natuurlijke bouwmateriaal hout,met zijn warme, aangename uitstraling. Het wordt dan ook zeer veelzijdig toegepast, zowel binnen als buiten. De uitstraling en het behaaglijke gevoel, wat met geen enkel ander materiaal te bereiken is, is één van de voornaamste redenen dat de toepassing van hout nog steeds groeit.

 

Het natuurlijke vijanden van hout

Houtaantasting door vocht, blauwschimmel, houtrot en insecten

Houtaantasting door UV-licht

Zonlicht is niet alle van invloed op de temperatuur van het houtoppervlak, maar de ultraviolette stralen dringen ook in het hout. In combinatie met regen kan hierdoor de kleur van het niet met verf of buitenbeits / lasur / lazuur behandelde hout in enkele weken tot enkele maanden veranderen, d.w.z. het hout wordt grijs. Bovendien is het mogelijk dat aan het oppervlak houtvezels rechtop gaan staan, waardoor het hout z’n sterkte verliest. Deze veelal niet gewenste kleur – en oppervlakteverandering kunnen worden voorkomen wanneer het hout met een gepigmenteerde verf of buitenbeits / lasur / lazuur wordtbehandeld. Remmers Outdoor-Lazuur buitenbeits is als eerste product geschikt om hout buiten kleurloos te behandelen en dankzij de effectieve nano-UV-blokker wordt vergrijzing voorkomen. In combinatie met Remmers Houtbeschermingscreme kleurloos als gronderig geeft de buitenbeits combinatie een Extreme UV-bescherming, en word het hout tegen vocht, blauwschimmel, houtrot, algen en wespenaantasting beschermt.

 

Houtaantasting door Algen

Met name in bosrijke gebieden zorgen deze organismen voor vergroening en optische
afbreuk van het hout buiten

Remmers Aidol HK-Lazuur buitenbeits is algicide ingesteld en voorkomt vroegtijdige
vergroening. Vergroening door algen is te verwijderen met Remmers Algenverwijderaar.
Remmers algenverwijderaar kan ook toegepast worden op bestaande vergroende onder-
gronden die bewerkt gaan worden met Remmers Aidol HK-Lazuur buitrenbeits.

 

Houtaantasting door Vocht

Bovendien staat hout continu bloot aan vocht; regen,dauw, condens, enz. Dit zorgt voor een verhoging van het vochtgehalte van het hout. Bij verdamping daalt het vochtgehalte weer. Het Resultaat: scheurvorming aan het oppervlak. Hierdoor opgenomen vocht of door diffusie ingedrongen vocht, moet ook weer naar buiten, anders ontstaat er verzadiging onder het oppervlak en een voedingsbodem voor houtrot. Het is daarom belangrijk het juiste houtbescherming product te kiezen.

Bij kozijnen, deuren en geveltimmerwerk is de maatvastheid van cruciaal belang. Hier worden high-solidlazuren / buitenbeitsen of midium-solidlazuren buitenbeitsen gebruikt. Remmers Kozijnen- & Deurenlazuur buitenbeits is een high-solid-lazuur buitenbeits en Remmers L-Lazuur UV buitenbeits is een medium-solid-lazuur buitenbeits. De vochtopname wordt door deze behandeling voorkomen en de houten elementen veranderen niet meer in afmeting door uitzetting en krimp, waardoor ramen en deuren altijd goed openen en sluiten.

Onder andere omstandigheden bijv. betimmeringen, schuttingen, tuinhuisjes, houtenschuren enz. is indringing van vocht via kopshout of door scheurvorming niet altijd geheel uit te sluiten. Hier is het dus belangrijk om een impregneerlazuur/ buitenbeits te gebruiken, zodat het hout kan blijven ademen c.q. dampopen is en vocht in het hout weer naar buiten kan uitdampen. Remmers Aidol HK-Lazuur buitrenbeits is ademingsactief en vochtregulerend.

 

Houtaantasting door Blauwschimmel

Blauwschimmel behoort tot de zgn. houtverkleurende schimmels en is zichtbaar als zwart-blauwe
verkleuring. Blauwschimmel tast het hout niet aan, is allen optisch storend.
Uiteraard is blauwschimmel wel de voedingsbodem voor houtaantastende schimmels (houtrot)
omdat ze de houtcelwanden perforeren waardoor de mogelijkheid van wateropname in het hout wordt vergroot. Remmers Aidol HK-Lazuur buitrenbeits of Remmers Houtbeschermingscreme kleurloos bied een perfecte bescherming tegen blauwschimmel, ook als impregnering / gronderig onder bijvoorbeeld Remmers L-Lazuur UV buitenbeits of Remmers Outdoor-Lazuur buitenbeits.

 


Houtaantasting door Houtrot

Houtrot is de gevaarlijkste vorm van schimmelvormin

g. Dit verwoest de structuur van het hout.
Het hout verliest daardoor zijn stabiliteit en ,,vermolmd’’.Remmers Aidol HK-Lazuur buitrenbeits of Remmers Houtbeschermingscreme kleurloos bied een perfecte bescherming tegen houtrot, ook als impregnering / gronderig onder bijvoorbeeld Remmers L-Lazuur UV buitenbeits of Remmers Outdoor-Lazuur buitenbeits.

 

Houtaantasting door insecten

Naast de schimmels welke het hout aantasten hebben ook insecten het op het op het hout voorzien.
Remmers Aidol HK-Lazuur buitrenbeits beschermt ook tegen wespenaantasting.


 

Duurzaamheid van houtsoorten

Wanneer houtveredeling – wanneer extra houtbescherming?

Classificering van houtsoorten

De klasse-indeling geldt altijd voor het kernhout. Het spinthout van alle houtsoorten valt altijd,
tenzij anders weergegeven in de duurzaamheidsklasse 5.


Spinthout is het niet-verkernde hout van een boom: het bevindt zich tussen het kernhout en de bast van de boom. Het spinthout verzorgt de opwaartse sapstroom en dient als opslagplaats voor voedingsstoffen. Het heeft exact dezelfde structuur als het kernhout, maar een andere chemische inhoud: het mist de afzetting van stoffen die het kernhout beschermen, en is altijd licht van kleur. Naargelang het kernhout donkerder is, dit verschilt per houtsoort, tekent het spinthout zich duidelijker af. De overgang tussen kern en spinthout kan heel scherp zijn, maar ook geleidelijk.
Spinthout is gevoelig voor schimmels, en wordt daarom niet (of niet onbehandeld) gebruikt wanneer duurzaamheid van belang is. Waar duurzaamheid niet van primair belang is wordt soms ook juist alleen het spinthout gebruikt.


Afhankelijk van de duurzaamheid van de houtsoort kan het noodzakelijk zijn hout wat buiten wordt
toegepast te beschermen met een speciaal houtbeschermingsproduct. Voor de ,,bijzonder duurzame’’ houtsoorten is een houtveredelingsproduct zonderspeciale toevoegingen van bijv.
biocides of insecticiden niet noodzakkelijk. ,,Redelijk’’ en ,,beperkt duurzame’’ houtsoorten moeten
meestal wel extra beschermt worden tegen bijvoorbeeld blauwschimmel, vocht, UV-straling en houtrot. In de regel bestaat alle in de handel verkrijgbaar hout ook voor een groot aandeel uit
spinthout, wat absoluut niet duurzaam is. Dergelijke houtsoorten moeten bij buitentoepassing altijd
worden voorzien van een houtbeschermings-, conserveringsmiddel. Remmers bouwchemie heeft
hiervoor verschillende producten: Remmers Aidol HK-Lazuur buitrenbeits is hierin een uniek 3 in 1 ( grondering, impregnering en buitenbeits) product, Remmers Aidol HK-Lazuur buitrenbeits is de enige buitenbeits (Lasur Lazuur) op de marktdie een 6 voudige beschermt tegen Vocht, Blauwschimmel, Houtrot, Schimmel en Algen, UV-straling en Wespenaantasting bied in één product.


Remmers Houtbeschermingscreme kleurloos is een Premium-houtbeschermingsgrondering in crème vorm voor o.a. naaldhout. Remmers Houtbeschermingscreme kleurloos kan als systeem grondering voor Remmers Outdoor-Lazuur buitenbeits en Remmers L-Lazuur UV Buitenbeits.
Remmers Houtbeschermingsgrondering is een impregnering als preventieve bescherming tegen blauwschimmel en houtrot. Remmers Houtbeschermingsgrondering kan als systeem grondering
voor Remmers Venti-Deklak, Compact-Lak PUen Remmers Dekverf.

Constructieve houtbescherming

Waardoor aantasting door vocht geen kans meer krijgt

Bovendien moet hout dusdanig worden aangebracht en gedetailleerd, dat contact met water nagenoeg uitgesloten wordt. Wanneer dat niet mogelijk is, zorg er dan voor dat het hout snel kan drogen. Constructie en detaillering van het hout moeten zo gekozen worden, dat constante
belasting door water, stilstaand water wordt uitgesloten; schuin gesitueerd, afgeronde kanten,
horizontale delen voorzien van afdekkers enz.

 

Algemene verwerkingstips

Voor het aanbrengen van laksystemen, verfsystemen, en buitenbeit / lazuren

Gereedschap

Hoogwaardig kwalitatief gereedschap geeft altijd een beter resultaat.

Voorbehandeling

Oude, niet goed hechtende verf verwijderen. Ruw hout en oude verflagen goed schuren in de richting van de houtnerf: dan is de hechting
van de nieuwe laag beter. Schuurslijpsel en stof met een stoffer verwijderen. Het hout moet schoon, was- en vet vrij zijn. Delen die niet met verf / buitenbeits in aanraking mogen komen zorgvuldig afdekken en of
afplakken. Harspitten verwijderen. Harsvlekken met verdunning afwassen (thinner ).

Verwerking

Alle verf / buitenbeits producten voor de verwerking goed oproeren, zodat pigment
en bindmiddel goed verdeeld worden. Alle Remmers verf, lazuur,beits en buitenbeits producten zijn kant-en-klaar en hoeven niet verdund
te worden tenzij anders vermeld. Verschillende kleuren van het zelfde type verf, lazuur,beits en buitenbeits kunnen vermengd worden-
bij verschillende producten kan dit niet! Niet duurzame houtsoorten (naald-)hout buiten voordat het geverfd wordt met een houtconserveer-
middel impregneren (Remmers Houtbeschermingsgrondering en Remmers Houtbeschermingscreme kleurloos) Bij het gebruik van Remmers Aidol HK-Lazuur buitrenbeits en Remmers Houtbeschermingscreme is dit niet nodig. Deze producten bevatten al houtbeschermingsmiddelen. Verf, beits , buitenbeits en lazuren altijd in de houtnerfrichting aanbrengen. Verbruikshoeveelheden in acht nemen: ,,veel wil niet altijd zeggen beter’’ Voor gebruik altijd de technische merkbladen raadplegen.

Webshop Keurmerk
Webshop Trustmark